A3D Projection

Silvermedalj 2017

Gastronomiska Akademiens silvermedalj 2017 ”för utomordentliga insatser för svensk matkultur”   Till Mischa Billing, sommelier och lärare i dryckeskunskap, får Gastronomiska Akademiens silvermedalj 2017. Hon utexaminerades från Restaurangakademien i Stockholm 1993 och har specialiserat sig på hur man kombinerar mat och dryck. Idag är hon …

Läs mer

Guldmedalj 2017

Gastronomiska Akademiens Guldmedalj 2017 ”för utomordentliga insatser för svensk matkultur” till Henrik Norström, Stockholm får Gastronomiska Akademiens guldmedalj 2017. En visionär och förnyare som regelbundet berikar Stockholms krogliv med nya, spännande koncept, och ständigt strävar efter att erbjuda kroggästerna nya, intressanta restaurangupplevelser Inspirationen hämtas från världens …

Läs mer

Hirampristagare

Hirampristagare 2012 Margit Richert, journalist, Stockholm Med sin gedigna kunskap, nyfikenhet och befriande respektlöshet representerar Magit Richert något nytt och spännande bland Sveriges matskribenter. Och oavsett vilket kök, råvara, säsong eller matkultur hon än tar sig an gör hon det med pondus och bländande uppfinningsrikedom. …

Läs mer

Gastronomiska Akademiens belöningar 2019

Belöningar 2019

Gastronomiska Akademiens belöningar 2019 delades ut under sedvanligt festliga former av Akademiens tf direktör Carl Jan Granqvist på Riddarhuset i Stockholm söndag den 19 januari.

  • Guldmedalj
  • Silvermedalj
  • Guldpenna
  • Diplom

Ledamöter i Gastronomiska Akademien

Gastronomiska akademien är en akademi med sjutton ledamöter, vars uppgift är att värna om och verka för gastronomins och den gastronomiska kulturens utveckling i Sverige. Akademin grundades 6 november 1958 av tonsättaren Sten Broman, författaren Fritiof Nilsson Piraten och hovtraktörenTore Wretman. Av Broman kallades akademin för ”De sjudderton” och bland de första ledamöterna fanns, …

Läs mer

180326 HMK Gastronomiska akademien foto H Garlöv

Om Akademien

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i vårt land. Idag finns flera regionala gastronomiska sammanslutningar vid sidan av Gastronomiska Akademien, som är den äldsta och ursprungliga. Akademien bildades den 6 november 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman. I de inledande diskussionerna fanns också Povel Ramel med.

Snabbmat som gastronomisk utmaning

Gastronomiska akademiens bibliotek Skriften innehåller föredrag från ett seminarium med samma titel som Gastronomiska Akademien anordnade tillsammans med Svenska Läkaresällskapet 1999. Förord av akademiledamöterna Christina Fjellström och Stephan Rössner. Bland föredragshållarna märks dåvarande jordbruksministern Margareta Winberg, Bob Williams, Mars Inc; Paul Rozin, University of Pennsylvania; …

Läs mer

Vart är gastronomien på väg

Gastronomiska akademiens bibliotek Symposieskrift från 1994. Symposiet genomfördes i samarbete med Astra AB. Hälsningsanförande av Håkan Mogren. Bland föredragshållarna märks Tore Wretman, Märit Huldt, Barbara J Rolls, Gunilla Englund m fl. Endast arkivexemplar finns kvar.

Måltidens betydelse

Gastronomiska akademiens bibliotek Föredrag som hölls 1985 vid en konferens med samma titel som anordnades av Gastronomiska Akademien. Hälsningsanförandet hölls av författaren och akademiledamoten Per-ErikWahlund, föredragshållare från Gastronomiska Akademien var Märit Huldt och David H. Ingvar och bland övriga föredragshållare kan nämnas professorerna Ivar Werner, …

Läs mer

Den goda svenska måltiden

1981 anordnade Gastronomiska Akademien i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) symposiet om den goda svenska måltiden med syfte att stimulera matvänner i skilda läger att sprida matkultur och matglädje, kunskaper och matfantasi. Symposiet öppnades av Akademiledamoten HKH Prins Bertil. Bland de medverkande märktes professorerna Bengt …

Läs mer