Sören Lundström

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning på näringsfysiologiska och kulinariska områden samt att inom dessa områden lämna understöd för beredande av högre utbildning. För att fullfölja dessa ändamål skall Stiftelsen lämna bidrag dels till vetenskaplig forskning för undersökningar i hithörande ämnen inom olika …

Läs mer