Adjungerade ledamöter

Christina Möller

BIOGRAFI: Fl Dr. Hc, Ledamot i Måltidsakademien, ordförande i Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner