Agneta Yngve

Agneta Yngve

Agneta Yngve

Professor emeritus i Kostvetenskap särskilt måltidsforskning,
Inst. för Kostvetenskap, Uppsala Universitet. Ledamot i Måltidsakademien.