Cecilia Schelin Sidegård

Cecilia Schelin Sidegård

Cecilia Schelin Sidegård

Svensk biokemist och ämbetsman. Fd landshövding i Gotlands län och Kalmar län. Ledamot i Måltidsakademien.