Gastronomiska Stiftelsen 2022

Utlysning av stipendier

på temat:

Måltidsturism

Stiftelsen utlyser två stipendier, ett på 75 000 kr och ett på 50 000 kr. De två stipendiesum-morna representerar sålunda olika omfång och djuplodande analyser i respektive projektidé.

Måltidsturism är ett resande som drivs helt eller delvis av en önskan att uppleva mat, dryck och måltider samt därtill kopplade upplevelser, produkter och producenter (Näringsdepartementet 2017). Måltidsturism är således mat och dryckesrelaterade aktiviteter i samband med resande och kan omfatta exempelvis besök på restaurang, kafé, mat/dryckesfestival, gårdsbutik eller hos lokal producent. Det är inte bara själva produkterna som intresserar besökarna utan även lokala traditioner, seder och bruk liksom hälsosamma och innovativa kulinariska upplevelser. Gastronomi och måltidskonst är en attraktionskraft för destinationen. Idag förväntar sig besökare att kunna ”smaka” på platsen som en given del i ett resande. Förutom att smaka handlar det om att veta, lära, äta, dricka och njuta av den lokala måltidskulturen.

Området är brett och kan innefatta teoretiska diskussioner och empiriska studier utifrån många discipliner. Vi inbjuder framförallt unga forskare och doktorander att inkomma med stipendieansökan. Beslut meddelas senast den 1 augusti 2022.

Väsentligt är att i ansökan tydligt och klart skriva fram vad projektet skall behandla (syfte, metod, material, genomförande) och vad som är nyskapande och originellt med just detta bidrag, vilket innebär att visa på en viss kännedom om tidigare forskning.

Projektet kan även i år baseras på en analys av svensk Måltidslitteratur utgiven under 2000-talet, men det är inte ett krav. En sammanställning av denna finns att tillgå genom publikationen ”Årets Svenska Måltidslitteratur” utgiven av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse som utkommit sedan 2001 och tillgänglig på www.måltidslitteratur.se Denna publikation presenterar varje år den måltidslitteratur som getts ut i Sverige med bilder, i olika kategorier, utifrån författarregister och titelregister mm.

Utöver en traditionell avrapportering till styrelsen ger vi stipendiaten möjlighet att presentera projektet i form av en kort artikel om ca 1500 – 2000 ord för Gastronomisk Kalender 2024 (utkommer i november 2023). Rapporten och eventuell artikel bör ha inkommit senast 1 juni 2023.

Sista ansökningsdag 1 juni 2022 (senast detta datum skall ansökan ha inkommit). Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick. Ansökan ställs till: Gastronomiska Stiftelsen, att: Lena Mossberg.

I år sker detta endast elektroniskt genom e-post till lena.mossberg@handels.gu.se

OBS! Var noga med att i e-postens ämnesruta/ärenderuta skriva GA-ansökan. Om ni inte får en bekräftelse per e-post på att ansökan kommit fram – hör av er igen!

Hämta STIPENDIEANSÖKAN i Word dokument:
Utlysning Gastronomiska stiftelsen stipendier 2022.docx