Om Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning på näringsfysiologiska och kulinariska områden samt att inom dessa områden lämna understöd för beredande av högre utbildning.

För att fullfölja dessa ändamål skall Stiftelsen lämna bidrag dels till vetenskaplig forskning för undersökningar i hithörande ämnen inom olika discipliner (t.ex. medicin, näringsfysiologi, botanik, historia, litteratur- och kulturhistoria) och dels för vidareutbildning och högre studier särskilt i utlandet avseende sådana områden, som avses i första stycket.