Gastronomiska Stiftelsen 2021

Utlysning av stipendier

På temat:

Gastronomi – en konstart

Stiftelsen utlyser Två stipendier, ett på 100 000 kr och ett på 50 000 kr.
De två stipendiesummorna representerar sålunda olika omfång och djuplodande analyser i respektive projektidé.

Området är brett och kan innefatta empiriska studier, teoretiska diskussioner, språkliga analyser, bildanalyser liksom filosofiska aspekter på Gastronomi – en konstart utifrån sju aspekter på ämnet gastronomi: hantverk, sensorik, gestaltning, kulturarv, råvaror, hållbarhet och språkbruk (retorik, lingvistik och semantik)
Nyckelord kan vara konsumtionsmönster, marknadsföring, ekonomi, måltidsideal, måltidskultur, kommunikation, råvaror, tekniker, representation, presentation  mm.

Vi inbjuder framförallt unga forskare och doktorander att inkomma med stipendieansökan. Beslut meddelas senast den 1 augusti 2021.

Väsentligt är att i ansökan tydligt och klart skriva fram vad projektet skall behandla (syfte, metod, material, genomförande) och vad som är nyskapande och originellt med just detta bidrag, vilket innebär att visa på en viss kännedom om tidigare forskning.

Projektet kan även i år baseras på en analys av svensk Måltidslitteratur utgiven under 2000-talet, men det är inte ett krav. En sammanställning av denna finns att tillgå genom publikationen ”Årets Svenska Måltidslitteratur” utgiven av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse som utkommit sedan 2001. Denna publikation presenterar varje år den måltidslitteratur som getts ut i Sverige med bilder, i olika kategorier, utifrån författarregister och titelregister mm. 

​Utöver en traditionell avrapportering till styrelsen ger vi stipendiaten möjlighet att presentera projektet i form av en kort artikel i Gastronomisk kalender om ca 1500 – 2000 ord för Gastronomisk Kalender 2023 (utkommer i november 2022). Rapporten bör ha inkommit senast 1 maj 2022. 

Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick:
Utlysning-av Gastronomisk-stiftelse 2021

Ansökan ställs till Gastronomiska Stiftelsen, att: Agneta Yngve. I år sker detta endast elektroniskt genom e-post till agneta.yngve@ikv.uu.se. OBS! Var noga med att i e-postens ämnesruta/ärenderuta skriva GA-ansökan. Om ni inte får en bekräftelse per e-post på att ansökan kommit fram – hör av er igen!

Sista ansökningsdag 1 juni 2021. (Senast detta datum skall ansökan ha inkommit).