Akademiens belöningar

Gastronomiska Akademiens Belöningar 1960-2023

Gastronomiska Akademien, som instiftades 1958, delade ut belöningar i form av diplom redan 1960. Guldmedaljerna började delas ut 1964, silvermedaljerna först 1991. Mottagare av guldmedaljerna har som regel varit restauratörer, källarmästare, kökschefer och framstående kockar, som belönats för utomordentliga insatser för svensk matkultur. Under Akademiens tidiga verksamhetsår delades medaljerna ut oregelbundet. Vissa år delades ett flertal medaljer ut, andra år ingen alls. Fr o m slutet av 1990-talet har den årliga utdelningen av medaljer starkt begränsats. Guldpennor för utomordentligt författarskap på det gastronomiska området har delats ut sedan 1974. Liksom utdelningen av diplom delades även guldpennorna ut oregelbundet i början. Uppgift om de belönades titel/befattning saknas i många fall. Kompletteringar mottages tacksamt till Vännernas kansli.

Register ›› sök Belöningar

Här är alla belöningar sedan 1960 förtecknade.
Belöningar : guld- och silvermedaljer, guldpennor, diplom och Torre Wretmans hederspris Honesta Voluptate (TWH-HV)
Belönade : namn
Företag : där de belönade varit verksamma när belöningen utdelades
År : redovisar Årsvis vilka belöningar som delats ut

För att söka i registret kan du antingen:
– Använda sökrutan nedan för fritext. T. ex. Guldmedalj 2003
– Klicka på sorteringspilarna över respektive kategori.