Ledamöter i Gastronomiska Akademien

Gastronomiska akademien är en akademi med sjutton ledamöter, vars uppgift är att värna om och verka för gastronomins och den gastronomiska kulturens utveckling i Sverige. Akademin grundades 6 november 1958 av tonsättaren Sten Broman, författaren Fritiof Nilsson Piraten och hovtraktörenTore Wretman. Av Broman kallades akademin för ”De sjudderton” och bland de första ledamöterna fanns, förutom grundarna, journalisten Stig Ahlgren, teaterdirektören Karl Gerhard och artisten Povel Ramel

Ledamöterna i Sveriges Gastronomiska akademi väljs in på livstid, men blir vid 75 års ålder så kallade ”Senior Nobilis”. Från början tilläts inga kvinnor vara med i Akademin, men 1983 invaldes Märit Huldt (Hiram) som första kvinna. Akademin sammankommer två gånger årligen. Vårmötet inleds alltid med ordförandens, direktörens, tal, som sedan publiceras i akademins årsbok Gastronomisk kalender. Höstmötet hålles med gåsmiddag den 10 november, Martindagen, till minne av Martin av Tours, akademins skyddshelgon och motivet i dess emblem.

Tallrik 17

Tallrik 1

Tallrik 2

Tallrik 3

Tallrik 4

Tallrik 5

Tallrik 6

Tallrik 7

Tallrik 8

Tallrik 9

Tallrik 10

Tallrik 11

Tallrik 12

Tallrik 13

Tallrik 14

Tallrik 15

Tallrik 16

Seniores Nobiles