Publikationer

Gastronomiska Akademiens Bibliotek

Gastronomiska Akademien har medverkat till utgivningen av följande gastronomiskt intressanta verk:

Kokkonsten som vetenskap och konst av Ch. Em. Hagdahl

Kokkonsten som vetenskap och konst av Ch. Em. Hagdahl

Faksimilupplaga 1963 med förord av dåvarande akademiledamöterna Mats Rehnberg och Tore Wretman.En nyutgåva kom 2004, (bilden) då Carlsson Bokförlag i samarbete med Hagdahlsakademien och med stöd av Westman-Wernerska fonden svarade för utgivningen. Förorden i denna upplaga är skrivna av Björn Eriksson, Gunnar Lindqvist och Lars … Läs merKokkonsten som vetenskap och konst av Ch. Em.…
Läs mer
Tre Banketter till Drottning Kristinas ära år 1668

Tre Banketter till Drottning Kristinas ära år 1668

av June di Schino i svensk översättning av Dan Norell. Svenska redaktörer: akademiledamöterna Claes Grill och Jan-Öjvind Swahn. Förord av Claes Grill. Boken med originaltiteln “Tre Banchetti in Onore di Cristina” utgavs 2002 med stöd av såväl den italienska gastronomiska akademien som den internationella gastronomiska … Läs merTre Banketter till Drottning Kristinas ära år 1668
Läs mer

Symposiereferat

Den goda svenska måltiden

1981 anordnade Gastronomiska Akademien i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) symposiet om den goda svenska måltiden med syfte att stimulera matvänner i skilda läger att sprida matkultur och matglädje, kunskaper och matfantasi. Symposiet öppnades av Akademiledamoten HKH Prins Bertil. Bland de medverkande märktes professorerna Bengt … Läs merDen goda svenska måltiden
Läs mer

Gastronomi – vetenskap, konst, teknik

Gastronomiska akademiens bibliotek Skriften återger föredrag och diskussion vid ett symposium med samma titel som Gastronomiska Akademien anordnade 1968 i samarbete med Sveriges Industriförbund och Sveriges Lantbruksförbund. Bland föredragshållarna märks bl a professorerna Hugo Theorell, Yngve Zotterman, Arne Tiselius och Tore Wretman. P A Norstedts … Läs merGastronomi – vetenskap, konst, teknik
Läs mer

Måltidens betydelse

Gastronomiska akademiens bibliotek Föredrag som hölls 1985 vid en konferens med samma titel som anordnades av Gastronomiska Akademien. Hälsningsanförandet hölls av författaren och akademiledamoten Per-ErikWahlund, föredragshållare från Gastronomiska Akademien var Märit Huldt och David H. Ingvar och bland övriga föredragshållare kan nämnas professorerna Ivar Werner, … Läs merMåltidens betydelse
Läs mer

Snabbmat som gastronomisk utmaning

Gastronomiska akademiens bibliotek Skriften innehåller föredrag från ett seminarium med samma titel som Gastronomiska Akademien anordnade tillsammans med Svenska Läkaresällskapet 1999. Förord av akademiledamöterna Christina Fjellström och Stephan Rössner. Bland föredragshållarna märks dåvarande jordbruksministern Margareta Winberg, Bob Williams, Mars Inc; Paul Rozin, University of Pennsylvania; … Läs merSnabbmat som gastronomisk utmaning
Läs mer

Vart är gastronomien på väg

Gastronomiska akademiens bibliotek Symposieskrift från 1994. Symposiet genomfördes i samarbete med Astra AB. Hälsningsanförande av Håkan Mogren. Bland föredragshållarna märks Tore Wretman, Märit Huldt, Barbara J Rolls, Gunilla Englund m fl. Endast arkivexemplar finns kvar.
Läs mer