.

Gastronomisk kalender 2020

Alla tiders råvaror
Alla tiders råvaror
Alla tiders råvaror Från skämt kött till gotländsk tryffel Råvara kan också skrivas rå vara, vilket ger möjligheter för en uppsjö intressanta reflexioner kring startpunkten...

Register

Registret av Akademiens alla belöningar
Om Gastronomiska Akademien
Nu finns Akademiens alla belöningar genom åren förtecknade i registret. Gå in på Register ›› Akademiens belöningar så får du besked om vilka som genom...

Belöningar 2019

Följande priser delades ut
Gastronomiska Akademiens belöningar 2019
Gastronomiska Akademiens belöningar 2019 delades ut under sedvanligt festliga former av Akademiens tf direktör Carl Jan Granqvist på Riddarhuset i Stockholm söndag den 19 januari....

Vilka vi är?

180326 HMK Gastronomiska akademien foto H Garlöv

Om Akademien

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i vårt land. Idag finns flera regionala gastronomiska sammanslutningar vid sidan av Gastronomiska Akademien, som är den äldsta och ursprungliga. Akademien bildades den 6 november 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman. I de inledande diskussionerna...