Gastronomisk Kalender 2017

Det goda samtalet

EN GOD MIDDAG kan slät över ganska mycket. Rätt komponerad och tillredd kan en måltid lösa knutar, skapa försoning, åstadkomma fred eller åtminstone trampa upp stigen åt det hållet. Hur det goda samtalet kring den goda måltiden kan gå till berättas om i årets Gastronomiska kalender. Här finns förnämliga texter av kung Carl XVI Gustaf, Carl Bildt, Jens Orback, Charlotte Birnbaum, Carl Jan Granqvist, Christina Mattsson, Niklas Rådström, Martin Lind, Karsten Thurfjell, Claes Hylinger, Tomas Lidman bland andra. Dessutom lärs såväl kalkonens som sillsoppans hemligheter ut. Peter Wallenberg jr intervjuvas, Årets Kock likaså och utöver detta finns lärorika, roliga texter av många andra talanger.
Detta är Gastronomiska Akademiens Årsbok, utgiven för femtiosjunde året i följd.

Välkommen att köpa ytterligare exemplar av Gastronomisk Kalender från GMV:s kansli, c/o Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, 114 53 Stockholm
Pris: 150 kr.

Äldst i världen
Gastronomisk kalender brukar presenteras som världens äldsta årligen utkommande skrift i sin art. Den har kommit ut varje år sedan 1961 och det är så pass unikt att norsk TV:s litteraturprogram i början på 2015 intervjuade mångåriga redaktören Magdalena Ribbing om företeelsen.
Men när det kommer till årtal och årgångar är det lätt att det snurrar lite i huvudet. Karsten Thurfjell, även han medlem i redaktörsgruppen, förklarar för den som vill veta:

Så här blir kalendern till:
En redaktörsgrupp bestående av Magdalena Ribbing, Karsten Thurfjell, Martin Lind, Niklas Rådström och Christina Möller diskuterar fram temat i början av året. De tar naturligtvis gärna emot och för också idéer och förslag frön akademiledamöter, medlemmar i Vännerna och andra.
Skribenter kontaktas och skriver sina alster under våren. Under sommaren redigeras materialet och lämnas till tryck hos Carlssons förlag. Under hösten presenteras sen den färdiga boken vid en sammankomst för medlemmar och press. Intresset är stort, i år kom 60 personer.

Vännerna köper in 300 exemplar. Men 2011-an med temat Mat och musik sålde faktiskt slut och man fick trycka en ny upplaga.
Under ett antal år nu har kalendern haft samma utseende, svart omslag med en spännande illustration av fotografen Björn Lindberg. Under tidigare perioder har den sett annorlunda ut.
-Kalenderns innehåll har naturligtvis också förändrats, säger Karsten Thurfjell. På 60-talet var Sverige ett gastronomiskt u-land. Idag är vi i framkant i världen.
-Intresset för gastronomi är oerhört stort och vår ambition är naturligtvis att svara mot den efterfrågan som finns på fördjupad och breddad kunskap.

Gastronomisk Kalender ingår i medlemskapet i Vänföreningen. Medlemmar kan köpa extra exemplar för 150 kronor genom kansliet. Kalendern finns också i bokhandeln.