Gastronomisk kalender 2023

Med konsten till bords.

Gastronomisk kalender 2023

Med konsten till bords är en titel som ger svängrum för såväl Gastronomiska Akademiens litterärt bevandrade ledamöter som för alla de hugade skribenter, som utan större svårighet övertalas att medverka.

Från redaktörerna kommer bland annat Charlotte Birnbaums betraktelse om de statusfyllda uppgifterna som traktör och munskänk. Stephan Rössner sätter sig med såväl tonkonsten som diktarkonsten till bords och Karsten Thurfjell berättar om gastronomins litterära källa. Och många andra akademiledamöter bidrar med konstfulla reflektioner inom sina domäner. I vanlig mening avporträtteras Gastronomiska Akademiens pristagare liksom Årets Kock Kalendern utkommer samtidigt som Stockholm blir europeisk gastronomisk huvudstad år 2023. Mycket talar för att det kommer att bli ett minnesvärt och spännande år, såväl vid läslampan som under alla arrangemang om bland annat svenska landskapsmåltider.

Utöver detta axplock medverkar ett flertal andra kända matprofiler från hela riket för att belysa den gastronomiska konstens betydelse för vårt välbefinnande. Huvudredaktörer är Charlotte Birnbaum, konsthistoriker och matkonnässör, och professor emeritus Stephan Rössner, expert på frågor om kost, motion, livsstil och hälsa.

Författare

Viveka Adelswärd
Måltiden-muta, mirakel eller moralkakor

Martin Lind
Att njuta

Charlotte Birnbaum
Munskänken och tranchören

Jonas Bååth
Avsmakningsmeny och konstruktionen

Sissela Kyle
Skådebröd

Andreas T Olsson
”Men du kunde ha värmt tallriken”

Stephan Rössner
Med tonkonsten till bords
Med verskonsten till bords
Gunnar Forssell – en gastronomisk veteran

Stephan Rössner & Karsten Thurfjell
Gastronomi introduceras av poesin

Martin Ingvar
Att krydda med placebo

Joseph Berchoux
Gastronomin – eller Lantjunkaren vid matbordet

Karsten Thurfjell
Den första gastronomiska romanen

Jan Åman
Zero Waste och gastronomins vändpunkt

Gunilla Englund
Glass – frusen glädje

Gunnar Forssell
Direktörstal i utdrag från Akademiens höstmöte den 1 december 2021

Emil Vasseur & Charlotte Birnbaum
Restaurangen som konstverk – jakten på råvarans inre kärna.
Ett samtal med konstnären Carsten Höller

DESUTOM

Författare

  • Karsten Thurfjell & Christina Möller
    Årets kock Gustav Leonardt
  • Gastronomiska Akademiens belöningar 2022
  • Gastronomiska Akademien
  • Måltidsakademien
  • Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner (GMV)

För alla som är intresserade av gastronomisk kulturhistoria är Gastronomisk Kalender ett måste. Den finns att köpa i bokhandeln men kan också beställas hos AdLibris internetbokhandel.

Gå in på www.Adlibris.se och gör din beställning. Förlaget är Carlssons bokförlag.

Årets redaktionskommitté har varit:

Charlotte Birnbaum, Karsten Thurfjell, Christina Möller, Martin Lind, Niklas Rådström och Stephan Rössner