Christina Möller

Christina Möller

Christina Möller

BIOGRAFI:

Fl Dr. Hc, Ledamot i Måltidsakademien, ordförande i Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner