Lena Mossberg

Lena Mossberg

Professor i marknadsföring, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet